© Best-travel vakantiewoningen en appartementen in Vitkovice en Vrchlabi inTsjechië © Best-travel vakantiewoningen en appartementen in Vitkovice en Vrchlabi inTsjechië© Best-travel vakantiewoningen en appartementen in Vitkovice en Vrchlabi inTsjechië
vakantiewoningen en appartementen in Tsjechië
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comJavascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.comDrop Down MenuDrop Down Menu

woning/appartement - voorwaarden

Inleiding
Het is verstandig deze boekings- en reserveringvoorwaarden te lezen. Zowel u als Best-Travel vinden hierin de rechten en plichten. Middels betaling aan onze organisatie bevestigt u met de voorwaarden van Best-Travel akkoord te gaan.

Best Travel
Best Travel is een Tsjechische onderneming die een exclusieve samenwerking heeft met Berghs & Steenhuis, een gerenommeerd assurantie- en makelaarskantoor in Venlo (www.beste.nu) .
KvK: Best Travel s.r.o., Regnerova 1106, 54232 Úpice (CZ) ID-nr.28765451 KvK Hradci Králové.

Reserveren
Per internet en telefoon opgegeven reserveringen zijn definitieve boekingen en zijn bindend voor u en Best-Travel. U ontvangt van ons een reserveringsbevestiging.
Het gebruik van de accommodaties is uitsluitend voorbehouden aan de deelnemers zoals die vermeld staan op de reserveringsbevestiging. Voor vakantiereizen geboekt via internet is de afkoelingsperiode, waarin gesproken wordt binnen de wet “kopen op afstand” niet van toepassing.

Betaling
Na ontvangst van uw reserveringsbewijs dient u, binnen 1 week, 50% van het totaalbedrag (de huursom, de boekingskosten van €25,- de schoonmaakkosten en de eventuele premie van de reis –en annuleringsverzekering) te voldoen. Het restant bedrag van de huursom dient uiterlijk 6 weken vóór de aanvang van de huurperiode te zijn voldaan. Bij boeking binnen 6 weken dient u het te betalen bedrag ineens te betalen. Bij niet tijdige betaling is Best-Travel gerechtigd de geboekte accommodatie te annuleren. Al betaalde gelden worden niet terugbetaald. Van ons krijgt u, na uw volledige betaling, de reisbescheiden op het door u opgegeven adres thuis gestuurd. Het is belangrijk dat u de reisbescheiden voor vertrek goed doorleest! Indien de informatie op de voucher afwijkt van het geen u gereserveerd heeft dient u dit terstond aan Best-Travel kenbaar te maken.

Boekingskosten
Per boeking wordt u €25,- boekingskosten in rekening gebracht.

Aansprakelijkheid van de huurder
Tijdens uw verblijf in uw accommodatie bent u als huurder volledig aansprakelijk voor het gehuurde object, de inrichting en alle zaken welke bij het gehuurde behoren.
Schade, veroorzaakt door uw toedoen dienen direct geheel door u vergoed te worden aan de verhuurder. Ook voor eventuele bijkomende kosten zoals b.v. elektra, bent u aansprakelijk. Best-travel is gerechtigd de huurder altijd en alsnog aansprakelijk te stellen, indien de veroorzaakte schade niet naar behoren is verrekend of voldaan. Alle hieruit voortvloeiende (incasso) kosten komen voor rekening van de hoofdhuurder. Bij ernstige misdragingen kan de accommodatieverschaffer genoodzaakt zijn passende maatregelingen te treffen. Voor deze maatregelingen en de eventueel daaruit voortvloeiende kosten aanvaarden wij geen aansprakelijkheid.

Aansprakelijkheid activiteiten klanten
De klant is zich bewust van het feit dat deelneming aan activiteiten van lokale agenten, voor hem/haar als voor derden, alsmede voor zijn/haar goederen en/of goederen van derden- , risico’s voor schadeletsel, schaden en gevolgschade daaronder begrepen inhoudt - Deze risico’s zijn uitdrukkelijk voor eigen rekening.

Aansprakelijkheid van Best-Travel
Best-Travel tracht de plaatsbeschrijvingen/ accommodaties/ beschrijving van de ligging zoveel mogelijk op juistheid te controleren. Er kunnen zich, buiten haar medeweten, tussentijdse veranderingen voordoen waarvoor Best-Travel geen aansprakelijkheid kan aanvaarden. Best-Travel kan geen verantwoordelijkheid dragen voor situaties waar overmacht een rol speelt zoals b.v.: oorlogsgeweld, extreem slechte weersomstandigheden, bouwactiviteiten, natuurrampen en opgelegde verboden door overheid. Voor schade, verliezen en ongelukken tijdens de vakantie kan Best-Travel geen aansprakelijkheid aanvaarden. Best-Travel is niet aansprakelijk voor het niet goed uitvoeren van de huurovereenkomst, indien en voor zover de tekortkomingen in de uitvoering toe te schrijven zijn aan de huurder. Indien Best-Travel jegens de huurder aansprakelijk is voor derving van vakantiegenot, bedraagt in alle gevallen de vergoeding ten hoogste de huursom. Dit geldt ook indien de huurder schade lijdt in de uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf.

Vervoer
Best-Travel aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van eigen vervoer naar de wintersportbestemming. Voor een goede voorbereiding m.b.t. tot uw reis verwijzen wij u naar de anwb voor gedetailleerde informatie.

Winterbanden
In enige delen in Tsjechië is het rijden met winterbanden verplicht. Met een verkeersbord wordt u hierop geattendeerd.

Brandveiligheid
De veiligheidsnormen liggen in het buitenland meestal lager dan die in Nederland. Wij dringen er bij onze accommodaties op aan te voldoen aan de recommandaties van de Europese Commissie op gebied van de brandveiligheid. Echter op de uitvoering hiervan kunnen wij geen invloed uitoefenen omdat wij afhankelijk zijn van lokale wetten en normen die van toepassing zijn. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Werk in uitvoering
Het kan voorkomen dat er in de buurt van uw vakantieverblijf wordt gewerkt (bouwactiviteiten/weg op brekingen). Wij kunnen voor eventuele geluidsoverlast geen verantwoordelijkheid aanvaarden en zijn niet in staat zijn dergelijke werkzaamheden stil te leggen.

Infrastructuur
In Tsjechië is de infrastructuur nog niet vergelijkbaar met Nederland. Zo kan het voorkomen dat b.v. de toevoer van elektriciteit en/of water enige tijd te wensen overlaat. Hiervoor kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Vertragingen
Vertragingen kunnen ontstaan door het drukke (lucht) verkeer, stakingen, extra veiligheidscontroles, weersomstandigheden, technische redenen, te laat gearriveerde medepassagiers etc. etc. Wij kunnen hier geen aansprakelijkheid voor aanvaarden, noch voor het evt. missen van aansluitend vervoer, afhalers en extra kosten. Bij het in ontvangst nemen van de tickets accepteert u de condities van de vervoersmaatschappij.

Energie en water
Verbruik van water, verwarming, elektriciteit en gas is tot een bepaalde hoeveelheid in de prijs inbegrepen. De kosten voor energieverbruik in Tsjechië zijn hoger dan in Nederland. Wees dus bewust met het verbruik van verwarming, warm water en verlichting! Brandhout voor de open haard is meestal tot een bepaalde hoeveelheid gratis.

Verblijfsvoorwaarden
Gebruik van de accommodaties is uitsluitend voorbehouden aan de deelnemers die vermeld staan op de reserveringsbevestiging. Als dit niet het geval is dan kan verbreking van de huurovereenkomst het gevolg zijn waarbij recht op schadevergoeding niet mogelijk is. Evt. (huis)regels van de eigenaar zijn onverbrekelijk onderdeel van de huurovereenkomst en dienen strikt te worden nagekomen. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan om in de accommodaties te roken.

Waarborgsom
Huurders van woningen en appartementen dienen een waarborgsom te betalen, deze bedraagt € 150,-. Indien de huurder de borg niet betaald dan kan de accommodatie geweigerd worden. De waarborgsom dient betaald te worden in euro’s. Bij het verlaten van de woning wordt de waarborgsom, minus eventuele schade, aan de huurder terugbetaald. Bij constatering van schade heeft de eigenaar het recht dit schadebedrag te verrekenen. Indien de huurder zonder kennisgeving de accommodatie verlaat dan wordt de borg niet terugbetaald. Het is niet toegestaan de accommodatie onafgesloten achter te laten. Best-Travel is in geval van geschillen hierover geen partij en niet verantwoordelijk voor terugbetaling van de waarborgsom.

Eindschoonmaak
Woningen dienen door de huurder in goede staat te worden gehouden en bij vertrek deze bezemschoon achter te laten. Er wordt altijd €45 schoonmaakkosten in rekening gebracht.

Toeristenbelasting
Hoewel er nog niet overal toeristenbelasting wordt geheven dient u er wel rekening te houden. Deze dient u ter plaatse te voldoen en bedraagt nooit meer dan € 1,-- per persoon per dag.

Huisdieren
In de accommodaties zijn geen huisdieren toegestaan.

Aankomst en vertrek vakantiehuizen en appartementen
De appartementen worden minimaal 7 nachten verhuurd. In het hoogseizoen van zaterdag tot zaterdag. Aankomsttijd van de woningen is tussen 15.00 en 18.00 uur. Men dient de woningen te verlaten voor 10.00 uur. Mocht het niet mogelijk zijn om tijdens de aankomsttijd te arriveren dan dient u de accommodatieverschaffer hiervan tijdig op de hoogte te stellen op het opgegeven telefoonnummer genoemd in de reispapieren. Indien u van deze aankomstdag en tijden op eigen initiatief afwijkt zonder de eigenaar hierover te informeren dan kunnen hiervoor kosten doorberekend worden. In het buitenseizoen is het eveneens bij woningen mogelijk van de zaterdag af te wijken door b.v. 10 dagen te boeken. Informeer naar de mogelijkheden.

Prijzen
Deze kunt u terug vinden op onze website www.best-travel.nl. Alle huursommen zijn gebaseerd op de prijzen, geldkoersen, heffingen en belastingen zoals die ons bekend waren ten tijde van de druk van de bijlage. Indien mutaties in vervoerskosten, verschuldigde heffingen, inkooptarieven en toepasselijke wisselkoersen daartoe aanleiding geven dan behouden wij ons het recht voor prijzen te wijzigingen op het internet. Wij behouden ons het recht voor eventuele niet vooraf te voorziene toeslagen door te belasten aan de passagier ook indien de reissom deels of geheel is voldaan.

Aanbiedingsprijzen
Alleen indien de reissom van de door u geboekte reis binnen 36 uur na boeking gewijzigd (verlaagd) wordt, heeft u het recht om tegen de nieuwe reissom te boeken.
Transferkosten
Voor alle reizen in dit programma is uw transfer, dus vervoer van de busparkeerplaats of luchthaven naar de door u gereserveerde accommodatie v.v. niet inbegrepen in de reissom.

Klachten/ Tevredenheidwaarborg
Natuurlijk wil Best-Travel dat u terug kunt kijken op een goed geslaagde vakantie en een prima geleverde service. Om dit te kunnen waarborgen wijzen wij u op het onderstaande.

Mocht ter plaatse geconstateerd worden dat hetgeen u geboekt heeft in werkelijkheid afwijkt van hetgeen u gekregen heeft, dan dient u dat terstond met de eigenaar/beheerder te bespreken en af te handelen. Indien de tekortkoming niet binnen een redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis, dan moet deze direct gemeld worden bij Best-Travel (binnen 24 uur na aankomst). U kunt ons tijdens kantooruren bereiken op 077-3540028. In de begeleidende brief bij uw voucher kunt u terugvinden wanneer er buiten kantooruren gebruik kan worden gemaakt van een noodtelefoonnummer. Bij het niet verkrijgen van direct contact op deze nummers dient u een bericht in te spreken op de voicemail of antwoordapparaat.

Best-Travel zal na contact direct alles in het werk stellen u tijdens uw verblijf van dienst te zijn en naar alle redelijkheid uw probleem trachten op te lossen. Indien de door u gekozen accommodatie niet kan worden betrokken en de reden is gegrond dan dient Best-Travel te zorgen voor een gelijkwaardig vervangend verblijf. Met aanvaarding van de vervangende accommodatie vervalt het recht op restitutie c.q. schadevergoeding. Het zelfstandig betrekken van een andere accommodatie dan door Best-Travel aangeboden doet alle rechten op vergoeding teniet.

Indien de tekortkoming na contact met Best-Travel in uw optiek niet naar tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht dan dient deze binnen een week na terugkomst door de hoofd boeker schriftelijk per post ingediend te worden onder vermelding van het reserveringsnummer. Groepsklachten, dat wil zeggen klachten die mede door of namens andere reizigers worden ingediend, worden niet in behandeling genomen. Ingezonden materialen ter onderbouwing van klachten zullen niet worden geretourneerd.

Indien u ter plaatse, om welke reden dan ook, moet (bij)betalen voor diensten waarvan u weet dat u deze reeds aan Best-Travel heeft betaald neem dan direct contact op met Best-Travel en betaal niet. Het is niet toegestaan uit eigen initiatief zonder overleg met Best-Travel extra betalingen te verrichten. Restitutie en bemiddeling hierover achteraf is niet mogelijk.

Indien achteraf blijkt dat de reiziger niet aan enige meldingsplicht heeft voldaan en de reisorganisator dus niet in de gelegenheid is gesteld de tekortkoming te verhelpen dan is het recht op een schadevergoeding uitgesloten. Vroegtijdig vertrek zonder mededeling aan Best-Travel en zonder tijd en gelegenheid te bieden voor het verhelpen van de klacht, ontslaat Best-Travel van iedere verplichting tot vergoeding. Indien u het gehuurde verblijf verlaat, zonder de eigenaar, sleutelbeheerder of Best-Travel daarvan in kennis te stellen zijn alle daaruit voortvloeiende risico’s en schade aan het gehuurde object voor rekening van de huurder.

Reisdocumenten en reisbescheiden
U bent verplicht om te reizen met de benodigde reisdocumenten, uw rijbewijs en groene kaart. De reisbescheiden dient u goed voor vertrek te controleren. Heeft u vragen hierover, neemt u dan direct contact op. Mocht u uw vakantieadres niet kunnen vinden, neem dan contact op met Best-Travel. Best-Travel is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten die het gevolg zijn van het ontbreken van (geldige) documenten.

Annulering door Best-Travel
Indien enige omstandigheid Best-Travel dwingt tot annulering van de reeds gehuurde accommodatie, zal hiervan direct kennis worden gegeven aan de huurder. Best-Travel dient in de gelegenheid te worden gesteld een alternatief aan te dragen. Bij het niet kunnen aanbieden van een gelijkwaardig alternatief zal Best-Travel onmiddellijk het reeds door huurder betaalde bedrag terugstorten. Huurder heeft geen meer of ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Annuleringen
Het afsluiten van een annulerings- en reisverzekering raden wij u aan. Hierdoor bent u namelijk vanaf het moment van reserveren niet langer aansprakelijk voor de huursom indien bepaalde gebeurtenissen (zoals omschreven in de voorwaarden van Europeesche) u tot annuleren noodzaken. Alleen schriftelijke annuleringen worden door ons in behandeling genomen. Let wel, indien u geen annuleringsverzekering afsluit of annuleert met een reden die niet onder de dekking van Europeesche valt, dan bent u de volgende betaling schuldig:

  • 10% van de reissom bij annulering tot 6 weken voor de dag van aanvang van de huurperiode met een minimum van € 28,-- per persoon. Voor vakantiewoningen en verhuur per eenheid geldt 30% .
  • 30% van de reissom bij annulering binnen 6 weken voor aanvang van de huurperiode. Voor vakantiewoningen en verhuur per eenheid geldt 60% van de reissom
  • 60% van de reissom bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode. Voor vakantiewoningen en verhuur per eenheid geldt 90% van de reissom.
  • 75% van de reissom bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de huurperiode. Voor vakantiewoningen en verhuur per eenheid geldt het in totaal in rekening gebrachte bedrag.
  • 90% van de reissom bij annulering binnen 1 week voor aanvang van de huurperiode. Voor vakantiewoningen en verhuur per eenheid geldt het totaal in rekening gebrachte bedrag
  • 100% van de reissom bij annulering op de dag van aanvang van de huurperiode, hetzelfde geldt voor vakantiewoningen en verhuur per eenheid.

Wij adviseren u:
Sluit een annuleringsverzekering dus altijd af!

Bij annulering worden de reeds betaalde reserveringskosten en verzekeringspremies niet gerestitueerd.
Annuleringen welke voor de annuleringsverzekering in aanmerking komen, worden behandeld conform de verzekeringsvoorwaarden van Europeesche.*

Ligging woningen
Veel van onze vakantiewoningen zijn geselecteerd op een landelijke ligging. In Tsjechië bestaat een dorp soms maar uit 5 of 10 huizen. Tevens kan het zijn dat uw mobiele telefoon niet overal werkt en dat de winkels niet altijd op loopafstand bereikbaar zijn. Indien niet anders vermeld kunt u direct bij de woning parkeren.

Interieur woningen/appartementen
Alle woningen en appartementen zijn veelal eigendom van particulieren dus naar eigen smaak ingericht in de stijl van het land. De bedden zijn in Tsjechië vaak iets harder. Bij melding van bewoning van een verdieping of een gedeelte dan kan het overige gedeelte bewoond zijn door de eigenaar. In het algemeen is het aantal stoelen dat aanwezig is in de woning niet toereikend voor het maximaal toegestane aantal personen. Er is een TV met satelliet ontvangst aanwezig. De accommodaties beschikken uiteraard over sanitaire voorzieningen zoals o.a. toilet, douche en/of bad en wastafel.

De keuken is compleet ingericht echter de keukenbenodigdheden kunnen eenvoudig zijn. Een koelkast, gas- of elektrisch 4 pits fornuis en servies goed is aanwezig. Indien er een koffiezetapparaat, waterkoker of magnetron aanwezig is dan wordt hiervan speciaal melding gemaakt. Appartementen zijn vaak uitgerust met keukenblok of kitchenette. Ze bieden geen gelegenheid om uitgebreid te kunnen koken maar volstaan voor een eenvoudige bereiding. Indien bij een accommodatie b.v. staat 6-8 personen dan betekent dit dat de woning ideaal is voor 6 maar slaapplaatsen heeft voor 8 personen dmv slaapbanken. Als u iets mist meldt dit dan meteen bij de verhuurder of het sleutel adres. Hiermee voorkomt u dat een klein gemis uitgroeit tot een grote ergernis. Er is altijd een inventarisatielijst in de accommodatie aanwezig.

Beddengoed - Linnengoed
Bij verblijf in een van de appartementen zijn dekbedden/bedlinnen/ en keukenlinnen aanwezig.

Kinderbedje
Heeft u een kinderbedje nodig? Wilt u dit dan van te voren bij de boeking doorgeven? De eigenaar zal dan voor u een kinderbedje (meestal tegen een kleine vergoeding) plaatsen. Het bedlinnen voor een kinderbedje dient u zelf mee te nemen.

Verzorging
Logies - Verzorging van alleen logies.
Kindvriendelijk
Bij het contracteren van onze accommodaties houden wij rekening met de kindvriendelijkheid van de bestemming. Uiteraard blijft u uiteindelijk verantwoordelijk voor uw (kleine) kinderen.

Parkeerkosten
Bij alle accommodaties kunt u gratis parkeren. Parkeren geschiedt altijd op eigen risico.

Ondanks de grote zorgvuldigheid bij het samenstellen van deze site kunnen er fouten in voorkomen. Best-Travel stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.

*
- Klik hier voor de voorwaarden van de aflopende annuleringsverzekering van de Europeesche Verzekeringen.
- Klik hier voor de voorwaarden van de aflopende reisverzekering van de Europeesche Verzekeringen.

webdesign horvers.net
Website in het Nederlands Website auf Deutsch Strona internetowa w jezyku polskim